ücretsiz logo tasarım

Logo nedir? Kelime medlulı olarak töz muhaliflığı dilimizde amblem olan, bir sorunin, faaliyetin, organizasyonun yapkaloriı, medlulını, karakterini sembolize fail şekillerdir.…